Sněmovní tisky
Mgr. Radek Holomčík - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 23 tisků. (1. strana, celkem stran: 2)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 41/0 Novela z. o evidenci tržeb Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 3. čtení
 50/0 Novela z. o svobodném přístupu k informacím Poslanecký návrh zákona Senát, zařazeno na pořad 8. schůze (od 2. 5. 2019)
 129/0 N.z. - nominační zákon Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 131/0 Novela z. o ochraně osobních údajů - RJ Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 1. čtení
 157/0 Novela z. o vnitrozemské plavbě - RJ Poslanecký návrh zákona Senát, zařazeno na pořad 8. schůze (od 2. 5. 2019)
 158/0 Novela z. o střetu zájmů Poslanecký návrh zákona Vráceno
 214/0 Novela z. - trestní zákoník Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 217/0 Novela z. o volbách do Parlamentu ČR Poslanecký návrh zákona Vráceno
 222/0 Novela z. o evidenci tržeb Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 28. schůze
 229/0 Novela ústav. z. - Ústava ČR Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 230/0 Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřadu Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 295/0 Novela z. - exekuční řád Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 28. schůze
 318/0 Novela z.o veřejných rejstřících právnických a fyzických os. Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 28. schůze
 319/0 Novela z. o rozpočtových pravidlech Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 28. schůze
 331/0 Novela z. o návykových látkách Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 28. schůze
 353/0 Novela z. o zemědělství Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 354/0 Novela z. o poskyt. náhrad škod způsob.chráněnými živočichy - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 100/2019 Sb.
 365/0 Novela z. - daňový řád - RJ Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 405/0 Novela z. o zadávání veřejných zakázek Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 28. schůze
 406/0 Novela z. o majetku České republiky - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava, zařazen na pořad 28. schůze

1 2ISP (příhlásit)