Sněmovní tisky
Jan Birke - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 10 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 109/0 Novela z. - zákoník práce Poslanecký návrh zákona Schváleno, 32/2019 Sb.
 111/0 N.z. o celostátním referendu Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava, zařazeno na pozvánce na jednání od 20. 3. 2019
 181/0 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích - RJ Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 2. čtení
 183/0 Novela z. o spotřebních daních - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 4/2019 Sb.
 186/0 Novela z. - školský zákon - RJ Poslanecký návrh zákona Vzat zpět
 241/0 Novela z. o podpoře sportu Poslanecký návrh zákona Zapracovávání pozměňovacích návrhů přijatých ve 3. čtení
 274/0 Novela z. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 285/2018 Sb.
 321/0 Novela z. - stavební zákon Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava, zařazeno na pozvánce na jednání od 20. 3. 2019
 353/0 Novela z. o zemědělství Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 27. schůze
 382/0 Novela z. o lesích (lesní zákon) - RJ Poslanecký návrh zákona Prezident


ISP (příhlásit)