Sněmovní tisky
Jan Birke - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 8 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 109/0 Novela z. - zákoník práce Poslanecký návrh zákona Senát, zařazeno na pořad 4. schůze (od 19. 12. 2018)
 111/0 N.z. o celostátním referendu Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 181/0 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích - RJ Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 2. čtení
 183/0 Novela z. o spotřebních daních - RJ Poslanecký návrh zákona Senát, zařazeno na pořad 4. schůze (od 19. 12. 2018)
 186/0 Novela z. - školský zákon - RJ Poslanecký návrh zákona Vzat zpět
 241/0 Novela z. o podpoře sportu Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava, zařazeno na pozvánce na jednání od 12. 12. 2018
 274/0 Novela z. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - RJ Poslanecký návrh zákona PČR, PS
 321/0 Novela z. - stavební zákon Poslanecký návrh zákona 1. čtení


ISP (příhlásit)