Sněmovní tisky
Jan Birke - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 7 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 109/0 Novela z. - zákoník práce Poslanecký návrh zákona Garanční výbor, navržen na pořad 20. schůze (od 23. 10. 2018)
 111/0 N.z. o celostátním referendu Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 181/0 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích - RJ Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava, zařazeno na pozvánce na jednání od 10. 10. 2018
 183/0 Novela z. o spotřebních daních - RJ Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava, navržen na pořad 20. schůze (od 23. 10. 2018)
 186/0 Novela z. - školský zákon - RJ Poslanecký návrh zákona Vzat zpět
 241/0 Novela z. o podpoře sportu Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 20. schůze (od 23. 10. 2018)
 274/0 Novela z. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava, navržen na pořad 20. schůze (od 23. 10. 2018)


ISP (příhlásit)