Sněmovní tisky
Ing. Markéta Pekarová Adamová - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 27 tisků. (1. strana, celkem stran: 2)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 23/0 Novela z. o odpověd. za škodu způsob.při výkonu veřejné moci Poslanecký návrh zákona Neschváleno
 24/0 N. ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 25/0 Novela z. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 33/0 Nz.o změně zák. v souv.s přij. úst.zák. o rozp. odpovědnosti Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 42/0 N.z. o Registru smluv Poslanecký návrh zákona Schváleno, 340/2015 Sb.
 43/0 Novela ústav. zák. - Ústava ČR Poslanecký návrh zákona Senát
 44/0 Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřadu Poslanecký návrh zákona Vráceno
 105/0 Novela z. o trestní odpovědnosti právnických osob Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 106/0 Novela z. - občanský soudní řád Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 2. čtení
 107/0 Novela z. - občanský soudní řád Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 2. čtení
 166/0 Novela ústav. z. - Ústava ČR Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 1. čtení
 491/0 Novela z. o státních svátcích - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 359/2015 Sb.
 524/0 Novela z. o střetu zájmů Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 56. schůze (od 4. 4. 2017)
 535/0 Novela z. o státní sociální podpoře Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 56. schůze (od 4. 4. 2017)
 541/0 Novela z. o jednacím řádu PS Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 56. schůze (od 4. 4. 2017)
 543/0 Novela z. o ochraně zemědělského půdního fondu Poslanecký návrh zákona Schváleno, 184/2016 Sb.
 707/0 Novela z. o pohřebnictví - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava, navržen na pořad 56. schůze (od 4. 4. 2017)
 708/0 Novela z. o České televizi a o Českém rozhlasu - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava, navržen na pořad 56. schůze (od 4. 4. 2017)
 730/0 Novela z. o nemocenském pojištění Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 56. schůze (od 4. 4. 2017)
 742/0 Novela z. na ochranu zvířat proti týrání Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava, navržen na pořad 56. schůze (od 4. 4. 2017)

1 2ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)