Sněmovní tisky
prof. RNDr. František Vácha, Ph.D. - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 13 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 41/0 Novela z. o evidenci tržeb Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 3. čtení
 84/0 Novela z. o některých přestupcích Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 85/0 Novela z. o nemocenském pojištění Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava, zařazeno na pozvánce na jednání od 28. 6. 2018
 86/0 Novela z. - občanský soudní řád Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 110/0 Novela z. o státním zastupitelství Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 131/0 Novela z. o ochraně osobních údajů - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava, navržen na pořad 16. schůze (od 26. 6. 2018)
 156/0 Novela z. o vysokých školách - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava, navržen na pořad 16. schůze (od 26. 6. 2018)
 157/0 Novela z. o vnitrozemské plavbě - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava, navržen na pořad 16. schůze (od 26. 6. 2018)
 162/0 Novela z. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 16. schůze (od 26. 6. 2018)
 192/0 Novela z. o státních svátcích - RJ Poslanecký návrh zákona Vláda, zařazeno na program jednání vlády 26. 6. 2018
 194/0 Novela z. o státních svátcích Poslanecký návrh zákona Vláda, zařazeno na program jednání vlády 26. 6. 2018
 201/0 Novela z. - občanský zákoník Poslanecký návrh zákona Vláda, zařazeno na program jednání vlády 22. 6. 2018
 214/0 Novela z. - trestní zákoník Poslanecký návrh zákona Vláda


ISP (příhlásit)