Sněmovní tisky
prof. RNDr. František Vácha, Ph.D. - předkladatelem návrhů zákonů

V daném období nebyl zpravodajem k žádnému tisku.ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)