Sněmovní tisky
prof. RNDr. František Vácha, Ph.D. - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 23 tisků. (1. strana, celkem stran: 2)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 41/0 Novela z. o evidenci tržeb Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 3. čtení
 84/0 Novela z. o některých přestupcích Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 85/0 Novela z. o nemocenském pojištění Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava, navržen na pořad 20. schůze (od 23. 10. 2018)
 86/0 Novela z. - občanský soudní řád Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 110/0 Novela z. o státním zastupitelství Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 131/0 Novela z. o ochraně osobních údajů - RJ Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 1. čtení
 156/0 Novela z. o vysokých školách - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 168/2018 Sb.
 157/0 Novela z. o vnitrozemské plavbě - RJ Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava, navržen na pořad 20. schůze (od 23. 10. 2018)
 162/0 Novela z. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 20. schůze (od 23. 10. 2018)
 192/0 Novela z. o státních svátcích - RJ Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava, navržen na pořad 20. schůze (od 23. 10. 2018)
 194/0 Novela z. o státních svátcích Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 20. schůze (od 23. 10. 2018)
 201/0 Novela z. - občanský zákoník Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 20. schůze (od 23. 10. 2018)
 214/0 Novela z. - trestní zákoník Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 20. schůze (od 23. 10. 2018)
 217/0 Novela z. o volbách do Parlamentu ČR Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 20. schůze (od 23. 10. 2018)
 231/0 Novela z. o daních z příjmů Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 20. schůze (od 23. 10. 2018)
 232/0 Novela z. o hazardních hrách Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 20. schůze (od 23. 10. 2018)
 242/0 Novela z. - trestní zákoník Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 20. schůze (od 23. 10. 2018)
 243/0 N.z., kterým se zrušuje zákon o evidenci tržeb Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 20. schůze (od 23. 10. 2018)
 244/0 N.z. v souvislosti se zrušením zákona o evidenci tržeb Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 20. schůze (od 23. 10. 2018)
 274/0 Novela z. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava, navržen na pořad 20. schůze (od 23. 10. 2018)

1 2ISP (příhlásit)