Sněmovní tisky
Tomio Okamura - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 10 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 35/0 N.z. o celostátním referendu Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 16. schůze (od 26. 6. 2018)
 39/0 Novela z. - trestní zákoník Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 40/0 Novela ústav. z. - Ústava ČR Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 41/0 Novela z. o evidenci tržeb Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 3. čtení
 69/0 Novela z. o majetku České republiky Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 87/0 Novela z.o ochraně zdr.před škodlivými účinky návyk.látek Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 157/0 Novela z. o vnitrozemské plavbě - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava, navržen na pořad 16. schůze (od 26. 6. 2018)
 158/0 Novela z. o střetu zájmů Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 16. schůze (od 26. 6. 2018)
 183/0 Novela z. o spotřebních daních - RJ Poslanecký návrh zákona Vláda, zařazeno na program jednání vlády 26. 6. 2018
 214/0 Novela z. - trestní zákoník Poslanecký návrh zákona Vláda


ISP (příhlásit)