Sněmovní tisky
Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 10 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 17/0 Novela z. o zajišťování obrany ČR - RJ Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 18/0 Novela z. o léčivech - RJ Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 1. čtení
 19/0 Novela z. o evidenci obyvatel Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 20/0 N.z., kterým se ruší zák. opatření Senátu č. 340/2013 Sb. Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 21/0 N.z., kterým se ruší zákon o prodejní době Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 23/0 N.z., kterým se zrušuje zákon o elektronické evidenci tržeb - RJ Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 34/0 Novela z. o střetu zájmů - RJ Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 61/0 Novela z. - školský zákon Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 77/0 Novela z. o daních z příjmů Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava, zařazeno na pozvánce na jednání od 6. 6. 2018
 102/0 Novela z. - školský zákon Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení


ISP (příhlásit)