Sněmovní tisky
Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. - předkladatelem návrhů zákonů

V daném období nebyl zpravodajem k žádnému tisku.ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)