Sněmovní tisky
Jan Hamáček - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 12 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 87/0 Novela z.o ochraně zdr.před škodlivými účinky návyk.látek Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 109/0 Novela z. - zákoník práce Poslanecký návrh zákona Senát, zařazeno na pořad 4. schůze (od 19. 12. 2018)
 111/0 N.z. o celostátním referendu Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 126/0 N.z. o zálohovaném výživném Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 201/0 Novela z. - občanský zákoník Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 24. schůze
 234/0 Změna čl. 8 Římského statutu Mezinárodního trestního souduMezinárodní smlouva1. čtení, zařazena na pořad 24. schůze
 235/0 Změna čl. 124 Římského statutu Mezinárodního trestního souduMezinárodní smlouva1. čtení, zařazena na pořad 24. schůze
 256/0 Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij.zák.o Sbírce zák.a mez.sml.Vládní návrh zákona1. čtení, zařazen na pořad 24. schůze
 274/0 Novela z. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - RJ Poslanecký návrh zákona PČR, PS
 301/0 Vl.n.z, kterým se mění některé zák.na úseku vnitřní správy - EU - RJVládní návrh zákona1. čtení, zařazen na pořad 24. schůze
 336/0 Novela z. o volbách do Evropského parlamentu - EU - RJVládní návrh zákona1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava, zařazen na pořad 24. schůze
 350/0 Novela z. - školský zákon Poslanecký návrh zákona Vláda


ISP (příhlásit)