Sněmovní tisky
Ing. Miroslav Kalousek - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 10 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 34/0 Novela z. o střetu zájmů - RJ Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 41/0 Novela z. o evidenci tržeb Poslanecký návrh zákona Garanční výbor, zařazeno na pozvánce na jednání od 6. 6. 2018
 84/0 Novela z. o některých přestupcích Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 85/0 Novela z. o nemocenském pojištění Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 86/0 Novela z. - občanský soudní řád Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 110/0 Novela z. o státním zastupitelství Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 131/0 Novela z. o ochraně osobních údajů - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava, zařazen na pořad 13. schůze
 157/0 Novela z. o vnitrozemské plavbě - RJ Poslanecký návrh zákona Organizační výbor
 158/0 Novela z. o střetu zájmů Poslanecký návrh zákona Organizační výbor
 162/0 Novela z. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění Poslanecký návrh zákona Vláda


ISP (příhlásit)