Sněmovní tiskyZařazené na jednání orgánů Poslanecké sněmovny

Celkem nalezeno 28 tisků. (1. strana, celkem stran: 2)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 19/0 Novela z. o evidenci obyvatel Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava, zařazeno na pozvánce na jednání od 5. 9. 2018
 38/0 Novela z. o majetkovém vyrovnání s církvemi Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava, zařazeno na pozvánce na jednání od 5. 9. 2018
 40/0 Novela ústav. z. - Ústava ČR Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava, zařazeno na pozvánce na jednání od 5. 9. 2018
 50/0 Novela z. o svobodném přístupu k informacím Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava, zařazeno na pozvánce na jednání od 5. 9. 2018
 69/0 Novela z. o majetku České republiky Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava, zařazeno na pozvánce na jednání od 5. 9. 2018
 71/0 Novela z. - insolvenční zákon - EUVládní návrh zákona2. čtení - obecná rozprava, zařazeno na pozvánce na jednání od 5. 9. 2018
 72/0 Vl.n.z. o znalcích, znaleckých kanc. a znaleckých ústavech - EUVládní návrh zákona2. čtení - obecná rozprava, zařazeno na pozvánce na jednání od 5. 9. 2018
 73/0 Vl.n.z. o soudních tlumočnících a soudních překladatelích - EUVládní návrh zákona2. čtení - obecná rozprava, zařazeno na pozvánce na jednání od 5. 9. 2018
 74/1 Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij. z. o znalcích a soud.tlum. - EUVládní návrh zákona2. čtení - obecná rozprava, zařazeno na pozvánce na jednání od 5. 9. 2018
 89/0 Novela z. o pomoci v hmotné nouzi Poslanecký návrh zákona Garanční výbor, zařazeno na pozvánce na jednání od 6. 9. 2018
 97/0 Sml.o stabilitě, koordinaci a správě v hosp. a měnové uniiMezinárodní smlouva2. čtení, zařazeno na pozvánce na jednání od 5. 9. 2018
 99/0 Novela z. o pomoci v hmotné nouzi Poslanecký návrh zákona Garanční výbor, zařazeno na pozvánce na jednání od 6. 9. 2018
 104/0 Novela z. o poskytování dávek osobám se zdravot. postižením - RJ Senátní návrh zákona Garanční výbor, zařazeno na pozvánce na jednání od 6. 9. 2018
 109/0 Novela z. - zákoník práce Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava, zařazeno na pozvánce na jednání od 5. 9. 2018
 112/0 N.z.o zrušení zákona o zákazu dodávek pro jader. el. Búšehr - RJ Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava, zařazeno na pozvánce na jednání od 5. 9. 2018
 115/0 Novela z. - školský zákon - RJ Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava, zařazeno na pozvánce na jednání od 5. 9. 2018
 120/0 Novela z. o důchodovém pojištěníVládní návrh zákonaVráceno Senátem, navržen na pořad 18. schůze (od 22. 8. 2018)
 132/0 Novela z. o státní služběVládní návrh zákona2. čtení - obecná rozprava, zařazeno na pozvánce na jednání od 5. 9. 2018
 136/0 Novela z. o Rejstříku trestů - EUVládní návrh zákona2. čtení - obecná rozprava, zařazeno na pozvánce na jednání od 5. 9. 2018
 140/0 Novela z. o dani z přidané hodnoty Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava, zařazeno na pozvánce na jednání od 5. 9. 2018

1 2ISP (příhlásit)