Sněmovní tiskyZařazené na jednání orgánů Poslanecké sněmovny

Celkem nalezeno 194 tisků. (1. strana, celkem stran: 10)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 38/0 Novela z. o majetkovém vyrovnání s církvemi Poslanecký návrh zákona 3. čtení, navržen na pořad 26. schůze (od 22. 1. 2019)
 50/0 Novela z. o svobodném přístupu k informacím Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava, navržen na pořad 26. schůze (od 22. 1. 2019)
 52/0 Sml. mezi ČR a Rep. Kosovo o zamezení dvojímu zdaněníMezinárodní smlouva2. čtení, navržena na pořad 26. schůze (od 22. 1. 2019)
 69/0 Novela z. o majetku České republiky Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava, navržen na pořad 26. schůze (od 22. 1. 2019)
 70/0 Novela z. - trestní řád Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 26. schůze (od 22. 1. 2019)
 71/0 Novela z. - insolvenční zákon - EUVládní návrh zákonaVráceno Senátem, navržen na pořad 26. schůze (od 22. 1. 2019)
 72/0 Vl.n.z. o znalcích, znaleckých kanc. a znaleckých ústavech - EUVládní návrh zákona2. čtení - obecná rozprava, navržen na pořad 26. schůze (od 22. 1. 2019)
 73/0 Vl.n.z. o soudních tlumočnících a soudních překladatelích - EUVládní návrh zákona2. čtení - obecná rozprava, navržen na pořad 26. schůze (od 22. 1. 2019)
 74/1 Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij. z. o znalcích a soud.tlum. - EUVládní návrh zákona2. čtení - obecná rozprava, navržen na pořad 26. schůze (od 22. 1. 2019)
 75/0 Rámcová dohoda mezi EU a AustráliíMezinárodní smlouvaPřerušeno v 2. čtení, navržena na pořad 26. schůze (od 22. 1. 2019)
 78/0 Zpráva o činnosti RRTV za rok 2016Zpráva a jiné1. čtení, navržena na pořad 26. schůze (od 22. 1. 2019)
 81/0 Dodat. prot. k Úmluvě o lidských právech a biomedicíněMezinárodní smlouva2. čtení, navržena na pořad 26. schůze (od 22. 1. 2019)
 85/0 Novela z. o nemocenském pojištění Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava, navržen na pořad 26. schůze (od 22. 1. 2019)
 95/0 Sml. mezi ČR a Ghanou o zamezení dvojímu zdaněníMezinárodní smlouva2. čtení, navržena na pořad 26. schůze (od 22. 1. 2019)
 96/0 Změny příloh A a C Stockholmské úmluvyMezinárodní smlouva2. čtení, navržena na pořad 26. schůze (od 22. 1. 2019)
 99/0 Novela z. o pomoci v hmotné nouzi Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 3. čtení
 107/0 Doh. mezi ČR a vládou Mongolska o leteckých službáchMezinárodní smlouva1. čtení, navržena na pořad 26. schůze (od 22. 1. 2019)
 108/0 Doh.o partnerství mezi EU a ES pro atom.energ. a ArméniíMezinárodní smlouva1. čtení, navržena na pořad 26. schůze (od 22. 1. 2019)
 109/0 Novela z. - zákoník práce Poslanecký návrh zákona Zamítnuto Senátem, navržen na pořad 26. schůze (od 22. 1. 2019)
 112/0 N.z.o zrušení zákona o zákazu dodávek pro jader. el. Búšehr - RJ Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava, navržen na pořad 26. schůze (od 22. 1. 2019)

1 2 3 4 5 >>ISP (příhlásit)