Tisky - neukončené
Navržené změny 340/2015 Sb.

Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)

Celkem nalezeny 2 tisky.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 8. volební období, od 2017
 50/0 Novela z. o svobodném přístupu k informacím Poslanecký návrh zákona Zapracovávání pozměňovacích návrhů přijatých ve 3. čtení
 210/0 Novela z. o registru smluv Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 27. schůze


ISP (příhlásit)