Tisky
Navržené změny 458/2011 Sb.

Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů

Celkem nalezeno 20 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
 677/0 Novela z. o pojistném na sociální zabezpečení Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 689/0 Vl.n.z. o zrušení zákona o úrazovém pojištění zaměstnancůVládní návrh zákonaSchváleno, 463/2012 Sb.
 693/0 Vl.n.z.o pojistném na důchodové spoření - související - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 399/2012 Sb.
 733/0 Novela z. o dani z přidané hodnoty - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 502/2012 Sb.
 741/0 Novela z. o změně zák. související se zřízením inkas. místa Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 897/0 Vl.n.z. o investičních spol. a inv. fondech - související - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 241/2013 Sb.
 1003/0 Vl.n.z. o dani z nabytí nemovitých věcíVládní návrh zákonaZamítnuto Senátem
 1004/0 Vl.n.z.o změně daň.zák. v souv. s rekodifikací soukrom.práva - EUVládní návrh zákonaZamítnuto Senátem
 1051/0 Novela z. o vojácích z povolání - EUVládní návrh zákona1. čtení
 1059/0 Vl.n.z.o změně zák.v působ.MPSV v souv.s přij. kontrol. řáduVládní návrh zákona1. čtení
 1081/0 Vl.n.z. o státních úřednícíchVládní návrh zákona1. čtení
Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
 3/0 Zák. opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcíZákonné opatření SenátuSchváleno, 379/2013 Sb.
 49/0 Novela z. o vojácích z povolání - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 332/2014 Sb.
 71/0 Novela z. - služební zákon Poslanecký návrh zákona Schváleno, 234/2014 Sb.
 174/0 Novela z. o pojistném na veřejné zdrav. pojištění - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 109/2014 Sb.
 252/0 Novela z. o daních z příjmů - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 267/2014 Sb.
 267/0 Vl.n.z. o působnosti orgánů Celní správy ČR - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 355/2014 Sb.
 578/0 Vl.n.z. o hazardních hrách - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 186/2016 Sb.
Senát, 9. funkční období, 2012-2014
184ZO o změně daňových zákonů v souvislosti s NOZZakonné opatření Senátu 
185ZO o dani z nabytí nemovitých věcíZakonné opatření Senátu 


ISP (příhlásit)