Tisky
Navržené změny 59/2006 Sb.

Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)

Celkem nalezeno 7 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
 288/0 Novela zákoníku práce - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 362/2007 Sb.
 686/0 Vl.n.z. daňový řád - souvisejícíVládní návrh zákonaSchváleno, 281/2009 Sb.
 714/0 Vl.n.z. o základních registrech - souvisejícíVládní návrh zákonaSchváleno, 227/2009 Sb.
 766/0 Novela z. o prevenci závaž. havárií způsobených chem.látkami - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 488/2009 Sb.
Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
 1110/0 Novela z. o chemických látkách (chemický zákon) - EUVládní návrh zákona1. čtení
Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
 67/0 Novela z. - chemický zákon - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 61/2014 Sb.
 399/0 Vl.n.z. o prevenci závažných havárií - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 224/2015 Sb.


ISP (příhlásit)