Tisky
Navržené změny 139/1999 Sb.

Vyhláška Ministerstva kultury, kterou se mění vyhláška Ministerstva kultury České socialistické republiky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči

K zadaným podmínkám nebyl nalezen žádný tisk.ISP (příhlásit)