Tisky - neukončené
Navržené změny 455/1991 Sb.

Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

Celkem nalezeno 8 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 8. volební období, od 2017
 74/0 Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij. z. o znalcích a soud.tlum. - EUVládní návrh zákona1. čtení
 74/1 Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij. z. o znalcích a soud.tlum. - EUVládní návrh zákonaSenát
 203/0 Novela z. o pobytu cizinců na území ČR - EUVládní návrh zákonaSenát, zařazeno na pořad 8. schůze (od 2. 5. 2019)
 247/0 Novela z. - živnostenský zákon Návrh zákona zastupitelstva kraje 2. čtení - obecná rozprava, zařazeno na pozvánce na jednání od 25. 4. 2019
 256/0 Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij.zák.o Sbírce zák.a mez.sml.Vládní návrh zákona2. čtení - obecná rozprava, zařazeno na pozvánce na jednání od 15. 5. 2019
 391/0 Vl.n.z. o realitním zprostředkování - EUVládní návrh zákona2. čtení - obecná rozprava
 431/0 Novela z. o silniční dopravě - EUVládní návrh zákona1. čtení, zařazen na pořad 28. schůze
 446/0 N.z., kterým se mění někt.zák.v oblasti zakládání obch.spol. Poslanecký návrh zákona Vláda, zařazeno na program jednání vlády 29. 4. 2019


ISP (příhlásit)