Tisky
Navržené změny 455/1991 Sb.

Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

Celkem nalezeno 11 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 8. volební období, od 2017
 12/0 Novela z. o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 111/2018 Sb.
 49/0 Vl.n.z. v souv. s přij. zák. o distrib. pojiš. a zajiš.Vládní návrh zákonaSchváleno, 171/2018 Sb.
 74/0 Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij. z. o znalcích a soud.tlum. - EUVládní návrh zákona1. čtení
 74/1 Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij. z. o znalcích a soud.tlum. - EUVládní návrh zákonaZamítnuto Senátem
 203/0 Novela z. o pobytu cizinců na území ČR - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 176/2019 Sb.
 247/0 Novela z. - živnostenský zákon Návrh zákona zastupitelstva kraje 2. čtení - obecná rozprava
 256/0 Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij.zák.o Sbírce zák.a mez.sml.Vládní návrh zákonaSenát
 286/0 Novela z. o místních poplatcíchVládní návrh zákonaSenát, zařazeno na pořad 10. schůze (žádost o projednání jako 2. bod dopoledního jednání)
 391/0 Vl.n.z. o realitním zprostředkování - EUVládní návrh zákona2. čtení - obecná rozprava
 431/0 Novela z. o silniční dopravě - EUVládní návrh zákona2. čtení - obecná rozprava
 446/0 N.z., kterým se mění někt.zák.v oblasti zakládání obch.spol. Poslanecký návrh zákona 1. čtení


ISP (příhlásit)