Sněmovní tisky

Celkem nalezeno 17 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 2. volební období, 1996 - 1998
 244/0 Vládní návrh zák., kterým se doplň. zák. ČNR č. 500/1990 Sb.Vládní návrh zákonaSchváleno, 161/1997 Sb.
Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
 25/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění z.č.500/1990 Sb...Vládní návrh zákonaSchváleno, 269/1998 Sb.
 26/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění z. č. 348/1997 Sb...Vládní návrh zákonaSchváleno, 257/1998 Sb.
 435/0 Vládní návrh zák. o rozpoč. určení daní - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 243/2000 Sb.
 624/0 Nov. zák. o působnosti org. ČR ve věcech převodů maj. Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 2. čtení
 733/0 Náv. z. o přev. majet. státu na jiné os. a o FNM a rozp. pra Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 974/0 Vládní návrh zákona o rozpočtovém určení daníVládní návrh zákonaSchváleno, 483/2001 Sb.
 979/0 Vládní návrh zákona o Pozemkovém fondu ČR - RJVládní návrh zákonaNeschváleno
Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
 41/0 Vládní návrh zákona o Pozemkovém fondu ČRVládní návrh zákonaSchváleno, 423/2002 Sb.
 42/0 Návrh na změnu rozpočtu PF ČR na rok 2002Zpráva a jinéSchválena
 1197/0 Novela z. o rozpočtovém určení daní Návrh zákona zastupitelstva kraje 2. čtení - obecná rozprava
Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
 319/0 Novela z. o rozpočtovém určení daní - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 377/2007 Sb.
 320/0 Novela z. o rozpočtovém určení daní - RJVládní návrh zákonaZamítnuto v 1. čtení
 1002/0 Novela z. o rozpočtovém určení daní Senátní návrh zákona 1. čtení
Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
 209/0 Novela z. o rozpočtovém určení daní Senátní návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 541/0 Novela z. o rozpočtovém určení daní Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 2. čtení
Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
 461/0 Novela z. o působ. orgánů ČR ve věcech převodu vlastn. státu - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 357/2015 Sb.


ISP (příhlásit)