Sněmovní tisky

Celkem nalezeno 19 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
 320/0 Vládní návrh zákona o převodu vlastnictví k státním věcemVládní návrh zákonaSchváleno, 21/2000 Sb.
 1048/0 Návrh novely zák. o sociálním zabezpečení Poslanecký návrh zákona Schváleno, 213/2002 Sb.
 1055/0 Vládní návrh zákona o státní sociální podpořeVládní návrh zákonaNepřijato
Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
 394/0 Novela z. o sociální potřebnostiVládní návrh zákonaSchváleno, 422/2003 Sb.
 770/0 Dodat. prot.k Evrop. úml. o před žád.o práv.pomocMezinárodní smlouvaSchválena, 90/2005 Sb. m. s.
 1102/0 Vl. n. z. o sociálních službách - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 108/2006 Sb.
Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
 798/0 Novela z. o pojistném na sociální zabezpečení Poslanecký návrh zákona 3. čtení
 842/0 Novela z. o Státním fondu rozvoje bydlení - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 71/2010 Sb.
Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
 766/0 Novela z. o pojistném na sociální zabezpečení Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 838/0 N.z.o změně zák. související se zavedením karty soc. systémů Senátní návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 859/0 Novela z. o dani z přidané hodnoty Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 905/0 Novela z. o důchodovém pojištěníVládní návrh zákonaSchváleno, 274/2013 Sb.
Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
 126/0 Novela z. o veřejném zdravotním pojištění Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 156/0 Novela z. o pomoci v hmotné nouzi Senátní návrh zákona Schváleno, 367/2016 Sb.
 783/0 Novela z. o pomoci v hmotné nouziVládní návrh zákonaSchváleno, 98/2017 Sb.
 1032/0 Novela z. o zahraniční rozvojové spolupráci - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava
 1065/0 Vl.n.z. o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení - EUVládní návrh zákona1. čtení
Poslanecká sněmovna, 8. volební období, od 2017
 182/0 Novela z. o nemocenském pojištění Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 28. schůze
 246/0 Novela z. o pojistném na sociální zabezpečení Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 28. schůze


ISP (příhlásit)