Sněmovní tisky

Celkem nalezeno 10 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
 384/0 Zákon o zkrácení funkčního období zastupitelstva HM PrahyVládní návrh zákonaVzat zpět v 1. čtení
Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
 710/0 Interpelace E.Dundáčkové na K.Čermáka ve věci podezření z protipráv.jednání starostů a primátorůPísemná interpelaceProjednána bez usnesení
Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
 115/0 Novela zákona o obcích (obecní zřízení) Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
 628/0 Novela z. o volbách do zastupitelstev obcí Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 757/0 Novela z. o obcích - RJ Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 992/0 Novela z. o obcích Návrh zákona zastupitelstva kraje 1. čtení
Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
 125/0 N. ústav. z. o funkčním období zastup. hl. m. Prahy Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 1. čtení
 851/0 Novela z. o obcíchVládní návrh zákonaSchváleno, 99/2017 Sb.
Poslanecká sněmovna, 8. volební období, od 2017
 34/0 Novela z. o střetu zájmů - RJ Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 291/0 Novela z. o obcích Poslanecký návrh zákona 1. čtení


ISP (příhlásit)