Sněmovní tisky
Heslo věcného rejstříku: Správa státní

Celkem nalezeno 234 tisků. (5. strana, celkem stran: 12)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
 974/0 Vládní návrh zákona o rozpočtovém určení daníVládní návrh zákonaSchváleno, 483/2001 Sb.
 978/0 Návrh zák. o změně zák. v oblasti živnost. podnikání Poslanecký návrh zákona Vráceno prezidentem
 986/0 N. zák. o zjednodušení řízení u orgánů veřejné správy Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 1010/0 Vl. návrh zák. o Ústřed. kontrol. a zkuš. ústavu zeměděl.Vládní návrh zákonaSchváleno, 147/2002 Sb.
 1070/0 Vládní návrh zákona správní řádVládní návrh zákonaNeschváleno
 1084/0 Vládní návrh zákona o SZPI - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 146/2002 Sb.
 1118/0 Návrh zákona o Institutu pro dokumentaci totality Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 1142/0 Vl. zák. v souvislosti s přijetím správního řáduVládní návrh zákonaNeschváleno
 1160/0 V. zák. o ukončení činnosti okresních úřadůVládní návrh zákonaSchváleno, 320/2002 Sb.
 1228/0 Vládní návrh zákona o hornické činnostiVládní návrh zákonaSchváleno, 206/2002 Sb.
Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
 29/0 Návrh novely zákona o územním členění státu Poslanecký návrh zákona Vzat zpět před projednáváním
 54/0 Vl. n. z. o zeměměřických a katastrálních orgánechVládní návrh zákonaSchváleno, 175/2003 Sb.
 59/0 Vl. n. z. opatření v soustavě ústředních orgánů státní správ - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 517/2002 Sb.
 71/0 Vládní návrh zákona o finanční kontroleVládní návrh zákonaSchváleno, 123/2003 Sb.
 152/0 Návrh novela zákona - správní řád Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 2. čtení
 201/0 Vládní návrh zákona správní řádVládní návrh zákonaSchváleno, 500/2004 Sb.
 202/0 Vládní návrh zákona v souvislosti se správním řádem - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 501/2004 Sb.
 377/0 Novela z. o obcích (obecní zřízení) Senátní návrh zákona Neschváleno
 404/0 Zpráva o čin. a hospod. Energetického regul. úřadu 2002Zpráva a jinéVzato na vědomí
 551/0 Novela z. o Úřadu pro zast. státu ve věcech majetkových Poslanecký návrh zákona Vráceno

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>ISP (příhlásit)