Sněmovní tisky40 nejžádanějších

Celkem nalezeno 39 tisků. (2. strana, celkem stran: 2)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 19 Zpráva o plnění státního rozpočtu ČR za 1. pololetí 2013Zpráva a jinéVzato na vědomí
 79 Změna Kjótského prot. k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatuMezinárodní smlouvaSchválena
 35 Dotační programy zemědělství pro rok 2014Zpráva a jinéSchválena
 5 Novela z. - občanský zákoník - RJ Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 1. čtení
 31 Novela z. o archivnictví a spisové službě - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 56/2014 Sb.
 117 Novela z. o soudech a soudcíchVládní návrh zákonaSchváleno, 185/2014 Sb.
 74 Pekingská sml. o ochraně uměleckých výkonů v audioviziMezinárodní smlouvaSchválena
 49 Novela z. o vojácích z povolání - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 332/2014 Sb.
 118 Novela z. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 354/2014 Sb.
 91 Inf. o pojišťování vývozu se státní podporou v roce 2012Zpráva a jinéVzato na vědomí
 99 Novela z. - energetický zákon - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 90/2014 Sb.
 38 Novela z. o dani z přidané hodnoty Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 123 Sml.mezi ČR a Rep.Kosovo o zamezení dvojímu zdaněníMezinárodní smlouvaPřerušeno v 2. čtení
 42 N.z. o Registru smluv Poslanecký návrh zákona Schváleno, 340/2015 Sb.
 15 Doh.mezi ČR a vl. Andorrského knížectví o výměně informacíMezinárodní smlouvaSchválena, 33/2014 Sb. m. s.
 80 Návrh rozh. Rady EU - zruš. rozh. Rady 2007/124/ES (Euratom)Předchozí souhlas s rozhodnutím orgánů EU 
 89 Rozh.vl. o přeletech a průj.ozbroj.sil přes území ČR - 2014Zpráva a jinéVzato na vědomí
 77 Novela z. o ochraně ovzduší Senátní návrh zákona Schváleno, 87/2014 Sb.
 51 Výroční zprávy a účetní závěrky zdr. pojišťoven za rok 2012Zpráva a jinéSchválena

1 2ISP (příhlásit)