Sněmovní tisky
Radek Rozvoral - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 27 tisků. (1. strana, celkem stran: 2)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 35/0 N.z. o celostátním referendu Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 39/0 Novela z. - trestní zákoník Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 40/0 Novela ústav. z. - Ústava ČR Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 41/0 Novela z. o evidenci tržeb Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 3. čtení
 69/0 Novela z. o majetku České republiky Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava, navržen na pořad 35. schůze (od 15. 10. 2019)
 87/0 Novela z.o ochraně zdr.před škodlivými účinky návyk.látek Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 157/0 Novela z. o vnitrozemské plavbě - RJ Poslanecký návrh zákona Nepřijato
 158/0 Novela z. o střetu zájmů Poslanecký návrh zákona Vráceno
 214/0 Novela z. - trestní zákoník Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava, navržen na pořad 35. schůze (od 15. 10. 2019)
 236/0 Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřadu Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 274/0 Novela z. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 285/2018 Sb.
 328/0 Novela z. o některých přestupcích Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 35. schůze (od 15. 10. 2019)
 377/0 N.z., kterým se mění někt.zák.souv. s potíráním lichv.půjček Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 35. schůze (od 15. 10. 2019)
 389/0 Novela z. - školský zákon Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 35. schůze (od 15. 10. 2019)
 390/0 Novela ústav. z. - Ústava ČR Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 35. schůze (od 15. 10. 2019)
 396/0 Novela z. o vysokých školách Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 35. schůze (od 15. 10. 2019)
 401/0 Novela z. - občanský zákoník Poslanecký návrh zákona Vráceno
 402/0 Novela z. - autorský zákon Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 35. schůze (od 15. 10. 2019)
 446/0 N.z., kterým se mění někt.zák.v oblasti zakládání obch.spol. Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 35. schůze (od 15. 10. 2019)
 447/0 N.z. o právu na digitální služby Poslanecký návrh zákona Garanční výbor, navržen na pořad 35. schůze (od 15. 10. 2019)

1 2ISP (příhlásit)