Sněmovní tisky
Petr Dolínek - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 16 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 109/0 Novela z. - zákoník práce Poslanecký návrh zákona Schváleno, 32/2019 Sb.
 111/0 N.z. o celostátním referendu Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava, navržen na pořad 39. schůze (od 26. 11. 2019)
 126/0 N.z. o zálohovaném výživném Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava, navržen na pořad 39. schůze (od 26. 11. 2019)
 186/0 Novela z. - školský zákon - RJ Poslanecký návrh zákona Vzat zpět
 194/0 Novela z. o státních svátcích Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 39. schůze (od 26. 11. 2019)
 201/0 Novela z. - občanský zákoník Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 39. schůze (od 26. 11. 2019)
 241/0 Novela z. o podpoře sportu Poslanecký návrh zákona Schváleno, 178/2019 Sb.
 350/0 Novela z. - školský zákon Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 39. schůze (od 26. 11. 2019)
 374/0 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích - RJ Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava, navržen na pořad 39. schůze (od 26. 11. 2019)
 404/0 Novela z. o hl. m. Praze Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 39. schůze (od 26. 11. 2019)
 463/0 Novela z. o zaměstnanosti Poslanecký návrh zákona Zapracovávání pozměňovacích návrhů přijatých ve 3. čtení
 491/0 Novela z. o majetku České republiky Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 39. schůze (od 26. 11. 2019)
 494/0 Novela z. o pedagogických pracovnících Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 39. schůze (od 26. 11. 2019)
 554/0 Novela z. o bankách Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava, navržen na pořad 39. schůze (od 26. 11. 2019)
 604/0 Novela z. o vnitrozemské plavbě - RJ Poslanecký návrh zákona Organizační výbor, navržen na pořad 39. schůze (od 26. 11. 2019)
 626/0 Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřadu Poslanecký návrh zákona Vláda, zařazeno na program jednání vlády 18. 11. 2019


ISP (příhlásit)