Sněmovní tisky
Bc. Roman Onderka, MBA - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 13 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 76/0 Novela z. o urychlení výstavby dopravní infrastruktury Poslanecký návrh zákona Schváleno, 169/2018 Sb.
 87/0 Novela z.o ochraně zdr.před škodlivými účinky návyk.látek Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 186/0 Novela z. - školský zákon - RJ Poslanecký návrh zákona Vzat zpět
 190/0 Novela z. o zvláštních řízeních soudních Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 211/0 N. ústav. z. - Listina základních práv a svobod Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 214/0 Novela z. - trestní zákoník Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 241/0 Novela z. o podpoře sportu Poslanecký návrh zákona Schváleno, 178/2019 Sb.
 278/0 Novela z. o provozu vozidel na poz. komunikacích Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 382/0 Novela z. o lesích (lesní zákon) - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 90/2019 Sb.
 424/0 Novela z. - antidiskriminační zákon Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 463/0 Novela z. o zaměstnanosti Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 494/0 Novela z. o pedagogických pracovnících Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 504/0 Novela z. o státních svátcích - RJ Poslanecký návrh zákona Organizační výbor


ISP (příhlásit)