Sněmovní tisky
JUDr. Ondřej Veselý - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 20 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 87/0 Novela z.o ochraně zdr.před škodlivými účinky návyk.látek Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 111/0 N.z. o celostátním referendu Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava, navržen na pořad 39. schůze (od 26. 11. 2019)
 126/0 N.z. o zálohovaném výživném Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava, navržen na pořad 39. schůze (od 26. 11. 2019)
 129/0 N.z. - nominační zákon Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 186/0 Novela z. - školský zákon - RJ Poslanecký návrh zákona Vzat zpět
 190/0 Novela z. o zvláštních řízeních soudních Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 39. schůze (od 26. 11. 2019)
 194/0 Novela z. o státních svátcích Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 39. schůze (od 26. 11. 2019)
 212/0 Novela z. - zákoník práce Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 39. schůze (od 26. 11. 2019)
 214/0 Novela z. - trestní zákoník Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava, navržen na pořad 39. schůze (od 26. 11. 2019)
 224/0 Novela z. o státní sociální podpoře Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 39. schůze (od 26. 11. 2019)
 278/0 Novela z. o provozu vozidel na poz. komunikacích Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava, navržen na pořad 39. schůze (od 26. 11. 2019)
 325/0 Novela z. - trestní zákoník Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 39. schůze (od 26. 11. 2019)
 331/0 Novela z. o návykových látkách Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 39. schůze (od 26. 11. 2019)
 350/0 Novela z. - školský zákon Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 39. schůze (od 26. 11. 2019)
 359/0 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích - RJ Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava, navržen na pořad 39. schůze (od 26. 11. 2019)
 424/0 Novela z. - antidiskriminační zákon Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 39. schůze (od 26. 11. 2019)
 463/0 Novela z. o zaměstnanosti Poslanecký návrh zákona Zapracovávání pozměňovacích návrhů přijatých ve 3. čtení
 494/0 Novela z. o pedagogických pracovnících Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 39. schůze (od 26. 11. 2019)
 504/0 Novela z. o státních svátcích - RJ Poslanecký návrh zákona Senát
 626/0 Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřadu Poslanecký návrh zákona Vláda, zařazeno na program jednání vlády 18. 11. 2019


ISP (příhlásit)