Sněmovní tisky

Celkem nalezeno 20 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
 1667 Interpelace poslance Bohuslava KubyPísemná interpelace 
 1836 Interpelace poslance Bohuslava KubyPísemná interpelace 
 2001/0 Zákon o vysokém školstvíVládní návrh zákonaVráceno
Poslanecká sněmovna, 2. volební období, 1996 - 1998
 189/0 Návrh zákona o vysokých školách Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 3. čtení
 329/0 Návrh zákona o vysokých školáchVládní návrh zákonaSchváleno, 111/1998 Sb.
Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
 464/0 Návrh novely zákona o vysokých školách Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 472/0 Návrh zákona o vysokých školách Poslanecký návrh zákona Schváleno, 210/2000 Sb.
 644/0 Vl. návrh zák. o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve ZlíněVládní návrh zákonaSchváleno, 404/2000 Sb.
 691/0 Rozh. č. .../00 Rady přidruž. EU na zam. a vzdělávání - RJMezinárodní smlouvaSchválena, 39/2001 Sb. m. s.
 692/0 Rozh. č. .../00 Rady přidruž. EU v programu - Mládež - RJMezinárodní smlouvaSchválena, 40/2001 Sb. m. s.
 834/0 Interpelace W.Bartoše ve věci pochyb.MŠMT k soukr.školePísemná interpelaceProjednána bez usnesení
 1271/0 Smlouva mezi ČR a USA o Komisi J. Williama FulbrightaMezinárodní smlouvaSchválena
Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
 687/0 Novela z. o vysokých školách - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 473/2004 Sb.
 715/0 Senátní n.z. o vysokých školách Senátní návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
 1046/0 Novela z. o vysokých školách - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava
Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
 799/0 Písemná interpelace I. Ohlídala na P. Fialu ve věci problémů v realizaci projektů OP VK a OP VaVplPísemná interpelaceInterpelující nebyl přítomen
 828-E/0 Návrh nařízení Rady - program Pericles 2020Předchozí souhlas s rozhodnutím orgánů EU 
Poslanecká sněmovna, 8. volební období, od 2017
 156/0 Novela z. o vysokých školách - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 168/2018 Sb.
 436/0 Novela z. - školský zákon Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 39. schůze (od 26. 11. 2019)
 645/0 Novela z. - školský zákon - RJVládní návrh zákona1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava, navržen na pořad 39. schůze (od 26. 11. 2019)


ISP (příhlásit)