Usnesení PS č. 493

k návrhu poslance Petra Dolínka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 191/ - prvé čtení (12. února 2019)
ISP (příhlásit)