Usnesení PS č. 292

k souhrnné zprávě o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2017 /sněmovní tisk 134/ (28. června 2018)
ISP (příhlásit)