Usnesení č. 228 (16. října 2019)

Související sněmovní tisky

590 Novela z. o volbách do zastupitelstev obcí

591 Novela z. - trestní zákoník

622 Vládní návrh zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021
ISP (příhlásit)