Usnesení PS č. 841

k informaci o realizaci protipovodňových opatření v České republice za rok 2014 v gesci Ministerstva zemědělství /sněmovní tisk 477/ (9. července 2015)
ISP (příhlásit)