Usnesení PS č. 1710

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 681/ - třetí čtení (9. června 2017)
ISP (příhlásit)