Usnesení PS č. 1632

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 912/ - třetí čtení (12. dubna 2017)
ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)