Sněmovní tisk 951/0, část č. 1/4
Novela z. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t095100.pdf (Dokument PDF, 230 KB)t095100.docx
Platné znění s vyznačením změn  
t0951a0.pdf (Dokument PDF, 291 KB)t0951a0.docx (Dokument DOCX, 23 KB)

Rozesláno poslancům

2. listopadu 2016 v 9:59
ISP (příhlásit)