Sněmovní tisk 912/0, část č. 1/6
Novela z. o důchodovém pojištění

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t091200.pdf (Dokument PDF, 610 KB)t091200.docx
t0912a0.pdf (Dokument PDF, 1 MB)t0912a0.docx (Dokument DOCX, 1 MB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0912b0.pdf (Dokument PDF, 302 KB)t0912b0.docx (Dokument DOCX, 29 KB)

Rozesláno poslancům

16. září 2016 v 11:39
ISP (příhlásit)