Sněmovní tisk 830/0, část č. 1/4
Novela z. o rozpočtovém určení daní

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t083000.pdf (Dokument PDF, 121 KB)t083000.odt
Platné znění s vyznačením změn  
t0830a0.pdf (Dokument PDF, 76 KB)t0830a0.odt (Dokument ODT, 32 KB)

Rozesláno poslancům

6. června 2016 v 9:30
ISP (příhlásit)