Usnesení PS č. 789

k návrhu poslance Pavla Staňka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 480/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (26. října 2011)
ISP (příhlásit)