Usnesení PS č. 1311

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti pojišťovnictví a penzijního připojištění v souvislosti se zrušením výjimky ze zásady rovného zacházení v právu Evropské unie /sněmovní tisk 735/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (25. září 2012)
ISP (příhlásit)