Usnesení PS č. 1287

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Mezinárodní úmluva o občanskoprávní odpovědnosti za škody způsobené znečištěním ropnými palivy z roku 2001 (úmluva BUNKERS) /sněmovní tisk 725/ - prvé čtení (20. září 2012)
ISP (příhlásit)