Organizační výbor
Usnesení č. 32 (14. října 2010)

Související sněmovní tisky

88 Novela z. o civilním letectví

88 Novela z. o civilním letectví

88 Novela z. o civilním letectví

88 Novela z. o civilním letectví

90 Novela z. o ochraně ovzduší

90 Novela z. o ochraně ovzduší

90 Novela z. o ochraně ovzduší

90 Novela z. o ochraně ovzduší

114 Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady RTV za rok 2009

114 Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady RTV za rok 2009

114 Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady RTV za rok 2009

114 Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady RTV za rok 2009

115 Novela z. o spotřebních daních

115 Novela z. o spotřebních daních

115 Novela z. o spotřebních daních

115 Novela z. o spotřebních daních

116 Novela z. o stavebním spoření

116 Novela z. o stavebním spoření

116 Novela z. o stavebním spoření

116 Novela z. o stavebním spoření

119 Novela z. o dani z nemovitostí

119 Novela z. o dani z nemovitostí

119 Novela z. o dani z nemovitostí

119 Novela z. o dani z nemovitostí

120 Vl.n.z. v souvislosti s úspornými opatřeními v působ. MPSV

120 Vl.n.z. v souvislosti s úspornými opatřeními v působ. MPSV

120 Vl.n.z. v souvislosti s úspornými opatřeními v působ. MPSV

120 Vl.n.z. v souvislosti s úspornými opatřeními v působ. MPSV

121 2.doplněk plánu voj.cvičení AČR se zahr.partnery v roce 2010

121 2.doplněk plánu voj.cvičení AČR se zahr.partnery v roce 2010

121 2.doplněk plánu voj.cvičení AČR se zahr.partnery v roce 2010

121 2.doplněk plánu voj.cvičení AČR se zahr.partnery v roce 2010

123 Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2009

123 Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2009

123 Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2009

123 Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2009

124 Novela z. o sdružování v politických stranách a hnutích

124 Novela z. o sdružování v politických stranách a hnutích

124 Novela z. o sdružování v politických stranách a hnutích

124 Novela z. o sdružování v politických stranách a hnutích

125 Návrh I. změny rozpočtu Pozemkového fondu ČR na rok 2010

125 Návrh I. změny rozpočtu Pozemkového fondu ČR na rok 2010

125 Návrh I. změny rozpočtu Pozemkového fondu ČR na rok 2010

125 Návrh I. změny rozpočtu Pozemkového fondu ČR na rok 2010

126 Sml.mezi ČR a vl. Černé Hory o výměně a ochr. utaj.informací

126 Sml.mezi ČR a vl. Černé Hory o výměně a ochr. utaj.informací

126 Sml.mezi ČR a vl. Černé Hory o výměně a ochr. utaj.informací

126 Sml.mezi ČR a vl. Černé Hory o výměně a ochr. utaj.informací

127 Sml.mezi ČR a vl. Rumunska o vzájemné ochraně utaj.informací

127 Sml.mezi ČR a vl. Rumunska o vzájemné ochraně utaj.informací

127 Sml.mezi ČR a vl. Rumunska o vzájemné ochraně utaj.informací

127 Sml.mezi ČR a vl. Rumunska o vzájemné ochraně utaj.informací

128 Sml.mezi ČR a Bosnou a Herc.o výměně a ochr. utaj. informací

128 Sml.mezi ČR a Bosnou a Herc.o výměně a ochr. utaj. informací

128 Sml.mezi ČR a Bosnou a Herc.o výměně a ochr. utaj. informací

128 Sml.mezi ČR a Bosnou a Herc.o výměně a ochr. utaj. informací

129 Novela z. o dani z přidané hodnoty

129 Novela z. o dani z přidané hodnoty

129 Novela z. o dani z přidané hodnoty

129 Novela z. o dani z přidané hodnoty

130 Novela z. o daních z příjmů

130 Novela z. o daních z příjmů

130 Novela z. o daních z příjmů

130 Novela z. o daních z příjmů

131 N.z. o Úřadu práce České republiky

131 N.z. o Úřadu práce České republiky

131 N.z. o Úřadu práce České republiky

131 N.z. o Úřadu práce České republiky

132 Vl.n.působ.sil MO ČR v zahr.operacích v letech 2011 a 2012

132 Vl.n.působ.sil MO ČR v zahr.operacích v letech 2011 a 2012

132 Vl.n.působ.sil MO ČR v zahr.operacích v letech 2011 a 2012

132 Vl.n.působ.sil MO ČR v zahr.operacích v letech 2011 a 2012

133 Novela z. o platu představitelů státní moci

133 Novela z. o platu představitelů státní moci

133 Novela z. o platu představitelů státní moci

133 Novela z. o platu představitelů státní moci

134 Novela celního zákona

134 Novela celního zákona

134 Novela celního zákona

134 Novela celního zákona

135 Novela z. o pozemních komunikacích

135 Novela z. o pozemních komunikacích

135 Novela z. o pozemních komunikacích

135 Novela z. o pozemních komunikacích

136 Novela z. o dráhách

136 Novela z. o dráhách

136 Novela z. o dráhách

136 Novela z. o dráhách

137 Rozpočet SFDI na rok 2011

137 Rozpočet SFDI na rok 2011

137 Rozpočet SFDI na rok 2011

137 Rozpočet SFDI na rok 2011

138 Novela z. o loteriích

138 Novela z. o loteriích

138 Novela z. o loteriích

138 Novela z. o loteriích

139 Vl.n.z. o státním dluhopisovém programu

139 Vl.n.z. o státním dluhopisovém programu

139 Vl.n.z. o státním dluhopisovém programu

139 Vl.n.z. o státním dluhopisovém programu

145 Novela z. o podpoře využívání obnovitelných zdrojů

145 Novela z. o podpoře využívání obnovitelných zdrojů

145 Novela z. o podpoře využívání obnovitelných zdrojů

145 Novela z. o podpoře využívání obnovitelných zdrojů
ISP (příhlásit)