Sněmovní tisk 220/0
Sml. mezi ČR a Franc. rep. o spolupr. v oblasti ochr. obyv.
ISP (příhlásit)