Sněmovní tisk 12/0
Zpráva o vývoji malého a středního podnikání v roce 2009
ISP (příhlásit)