Sněmovní tisk 1000/0, část č. 1/6
Novela z. o matrikách, jménu a příjmení

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t100000.pdf (Dokument PDF, 551 KB)t100000.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t1000a0.pdf (Dokument PDF, 884 KB)t1000a0.doc
   
t1000b0.pdf (Dokument PDF, 220 KB)t1000b0.doc

Rozesláno poslancům

24. dubna 2013 v 16:37
ISP (příhlásit)