Usnesení PS č. 554

k návrhu Střednědobých výdajových rámců na léta 2009 a 2010 /sněmovní tisk 300/ (5. prosince 2007)
ISP (příhlásit)