Organizační výbor
Usnesení č. 460 (14. ledna 2010)

Související sněmovní tisky

971 Novela z. o loteriích

972 Novela z. o silniční dopravě

973 Novela z. o loteriích

981 N.z.o přechodu věcí z majetku ČR do vlastn.města Uh.Hradiště

982 Novela z. o podmínkách obch. s povol. na emise skleník.plynů

983 Novela z. o Ústavu pro studium totalitních režimů

984 Novela z. o pozemních komunikacích

985 Novela z. o cenách

986 Novela z. o pozemních komunikacích

987 Novela obchodního zákoníku

988 Novela trestního řádu

989 Novela z. o dani z přidané hodnoty

990 Novela obchodního zákoníku

991 Novela z. o podpoře výzkumu a vývoje

993 Novela z. o Pozemkovém fondu ČR

994 N.z. o lobbingu

995 Novela z. o jednacím řádu Senátu

996 Novela z. o Státním fondu rozvoje bydlení

997 Novela z. o daních z příjmů

998 Novela z. o volbách do Parlamentu ČR

999 Novela z. o geologických pracích

1000 Doh. mezi ČR a vlád.Bulh.rep.o spolup. proti trestné čin.

1001 Zpráva o životním prostředí ČR v roce 2008

1002 Novela z. o rozpočtovém určení daní

1007 Rozh. vl. o přeletech ozbrojených sil přes území ČR - 2010

1008 Návrh na přístup ČR k Dodatkovému protokolu k Úmluvě CMR

1012 Inf. o vojenských cvičeních AČR plánovaných v roce 2010

1014 Doh. o ochr. africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků

1015 Vl.n.z. o protikorupčních opatřeních

1016 Novela z. o dluhopis. programu na úhradu schodku SR ČR 2009

1017 Vl.n.z. o dluhopisovém programu na úhradu schodku SR ČR 2010

1018 Novela z. o bankách

1019 Vl.n.z. v souvislosti s přijetím nařízení EP o rating.agent.

1020 Novela z. o ověřování střelných zbraní

1021 Novela z. o podmínkách obchodování s povolenkami

1022 Novela z. o rostlinolékařské péči

1024 Změny příloh Stockholm. úml.o perzistentních org.polutantech

1025 Novela z. o elektronických komunikacích
ISP (příhlásit)