Organizační výbor
Usnesení č. 446 (20. listopadu 2009)

Související sněmovní tisky

935 Novela z. o loteriích a jiných hrách

939 Novela z. o nemocenském pojištění

940 N. z. o jednorázovém příspěvku k důchodům

941 Novela z. o daních z příjmů

942 Novela z. o veřejném zdravotním pojištění

943 Novela z. o vysokých školách

944 Novela z. o zdravotní péči v nestátních zdravot. zařízeních

953 Sml.mezi ČR a vl. Čínské lid.rep. o zamezení dvojímu zdanění

957 Úmluva o centralizovaném celním řízení

959 Novela z. o daních z příjmů

965 Doh. o přístupu ČR k Úmluvě EUMETSAT

966 Novela z. o opatřeních týkajících se dovozu a vývozu zboží

967 Novela z. o ochraně ovzduší

968 Novela z. o podpoře využívání obnovitelných zdrojů

969 Novela z. o nadacích a nadačních fondech
ISP (příhlásit)