Organizační výbor
Usnesení č. 442 (13. listopadu 2009)

Související sněmovní tisky

930 Novela z. o vysokých školách

931 Novela z. o jednorázové peněžní částce k důchodu

932 Novela z. o úpravě majetkových vztahů v družstvech

958 Sml. mezi ČR a SR o údržbě a opravách silničních objektů

962 Dotační programy zemědělství pro rok 2010
ISP (příhlásit)