Organizační výbor
Usnesení č. 417 (17. září 2009)

Související sněmovní tisky

883 Vl. n. z. o zahraniční rozvojové spolupráci

884 Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2008

885 Novela z. o zdravotnických prostředcích

886 Novela z. o pedagogických pracovnících

887 Novela z. o dani z přidané hodnoty

888 Novela z. o spotřebních daních

889 Novela z. o obecně prospěšných společnostech

890 Doh. mezi ČR a Bosnou a Hercegovinou o ochraně investic

891 Doh. mezi ČR a Rep. Slovinsko o podpoře a ochraně investic

892 Novela z. o podmínkách uvádění biocidních přípravků na trh

893 Zpráva o inflaci - červenec 2009

894 Vl.n.z. o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání

895 Vl. n. z. o vodách

897 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření ČTK v roce 2008

903 Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2008

905 Novela trestního řádu

906 Výroční zpráva o hospodaření ČT v roce 2008

907 Vl. n. z. o akreditaci a dozoru nad trhem
ISP (příhlásit)