Organizační výbor
Usnesení č. 337 (22. ledna 2009)

Související sněmovní tisky

476 N.z. o účastnících protikomunistického odboje

695 Novela z. o správních poplatcích

698 Doh. o stabilizaci a přidruž mezi ES a Bosnou a Hercegovinou

703 Novela veterinárního zákona

704 Novela z. o archivnictví a spisové službě

705 Novela z. o podnikání na kapitálovém trhu

709 Vl.n.působení sil a prostředků v zahr. operacích v roce 2009

710 Vl.n.z. o jednorázové peněžní částce

711 Vl.n.z. o základním registru obyvatel

712 Vl.n.z. o základním registru osob

713 Vl.n.z. o základním registru práv a povinností

714 Vl.n.z. o základních registrech - související

715 Vl. n. z. o volném pohybu služeb

716 Vl. n. z. o volném pohybu služeb - související

717 Novela zákona o odpadech

719 Vl.n.z. o zákl. reg. územní identifik., adres a nemovitostí

720 Vl.n.z. o dluhopisovém programu na úhradu schodku SR ČR 2009
ISP (příhlásit)