Organizační výbor
Usnesení č. 297 (2. října 2008)

Související sněmovní tisky

600 Smlouva mezi ČR a Švédským král. o ochraně utaj. informací

601 Smlouva mezi ČR a Finskou rep. o ochraně utaj. informací

602 Smlouva mezi ČR a Norským král. o ochraně utaj. informací

603 Doh. mezi ČR a Slovenskou rep. o ochraně utaj. skutečností

606 Smlouva s Evrop. kosmic. agenturou o ochraně utaj. informací

608 Doh. o používání ustanovení Úml.o vzáj.pomoci v trest.věcech

613 Střednědobé výdajové rámce na léta 2010 a 2011

614 Sml. mezi ČR a Rep.Makedonie o ochraně utajovaných informací

617 Vládní návrh zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011

618 Prot.o změně Doh.mezi ČR a Moldavskou rep.o ochraně investic

619 Informace o pojišťování vývozních úvěrových rizik (1-6/2008)

620 Návrh rozpočtu SFDI na rok 2009

621 Doh. mezi ČR a USA o zřízení radar.stanice protiraket.obrany

622 Dohoda mezi ČR a USA o právním postavení ozbrojených sil

623 Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2009

624 Výroční zprávy a závěrky zdravotních pojišťoven za rok 2007

625 Novela z. o geologických pracích

626 Novela z. o technických požadavcích na výrobky

627 Novela z. o podpoře a výzkumu a vývoje

628 Prot.o přístupu Albán.,Chorvat. k Severoatlantické smlouvě
ISP (příhlásit)