Organizační výbor
Usnesení č. 202 (17. ledna 2008)

Související sněmovní tisky

367 Novela zákona o odpadech

370 N.z. o ocenění účastníků nár. boje za vznik Československa

371 Novela z. o vodách (vodní zákon)

372 N. z. o zrušení regulačních poplatků ve zdravotnictví

373 Návrh zákona o přechodu Úrazové nemocnice v Brně

376 Návrh na učinění výhrady k Úml.o železniční přepravě (COTIF)

377 Smlouva mezi ČR a Novým Zélandem o zamezení dvojímu zdanění

378 Doh. mezi ČR a SSSR o sociálním zabezpečení - výpověď

379 N.z. o Národním parku Šumava

380 Novela z. o akciové společnosti České dráhy

381 Novela z. Ústava České republiky

382 Novela zákona o pozemních komunikacích

383 Novela z. o rostlinolékařské péči

385 Vl.n.z. o opatř. proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

386 N.z. o opatř.proti legal.výnosů z trest.činnosti-související

389 Novela z. o cestovních dokladech

390 Novela občanského soudního řádu

391 Doh. o stabilizaci a přidruž. mezi ES a Albánskou republikou

392 Sml. o sociálním zabezpečení mezi ČR a Korejskou republikou

393 Vl.n.z. o zajištění jakosti a bezpeč. lidských tkání a buněk

395 Novela zákona související s registrovaným partnerstvím

396 Novela z. o vodách (vodní zákon)

397 Novela zákona o evidenci obyvatel

398 Novela z. o elektronických komunikacích

399 Vl.n.z. o přijetí úvěrů ČR od EIB na financov. národ. podílů

400 Novela z. o dani silniční

401 Vl.n.z. o činnosti institucí zaměst. penzijního pojištění

402 Návrh rozpočtu Pozemkového fondu ČR na rok 2008
ISP (příhlásit)