Organizační výbor
Usnesení č. 146 (15. srpna 2007)

Související sněmovní tisky

244 Novela z. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

253 Vl.n.z. o rovném zacházení a ochraně před diskriminací

254 Novela občanského soudního řádu

255 Úmluva MOP č. 187 o podpůrném rámci pro bezpečnost při práci

256 Dohoda o letecké dopravě mezi ES a USA

257 Novela z. o Celní správě ČR

258 Novela zákona o trestním řízení soudním

259 Novela z. o územním plánov. a staveb. řádu (stavební zákon)

260 Vl.n.z. o poskytnutí záruky na zajištění úvěru - EUROFIMA

261 Zpráva o stavu zemědělství za rok 2006

262 Novela z. v souvis. s přechodem na digitální telev.vysílání

263 Vl.n. na ukončení platnosti Memoranda o porozumění

267 Vl.n.z. o zahájení činnosti Krajského soudu v Brně

268 Zpráva o inflaci - červenec 2007

269 Novela z. o vzdělávání - školský zákon
ISP (příhlásit)